back to home dude

Thủ lĩnh của những thủ môn

Thủ lĩnh của những thủ môn

về Thủ lĩnh của những thủ môn

Hãy đóng vai John Terry và giúp cho nước Anh giành chiến thắng và ghi càng nhiều điểm nhất hạng càng tốt.