back to home dude

Thử lại

Thử lại

về Thử lại

Bạn có thể đưa chiếc máy bay này đến đích một cách an toàn trong mỗi màn chơi? Tránh tất cả những vật cản nguy hiểm và cố gắng hạ cánh ngay bên cạnh nhà để máy bay. Đừng quên thu thập những đồng tiền trên đường đi để đạt được 3 ngôi sao!