back to home dude

Thu hoạch táo 2

Thu hoạch táo 2

về Thu hoạch táo 2

Những quả táo đủ màu đã sẵn sàng để thu hoạch. Nhưng bạn hãy chú ý, những quả táo cần được bỏ vào các thùng với màu tương ứng.