back to home dude

Throw the Axe

Throw the Axe

về Throw the Axe

Hãy ném những chiếc rìu vào Bin Laden. Ghi điểm bằng cách đánh vào những tấm bảng gỗ càng gần với những kẻ nổi loạn càng tốt mà không bị chấn thương!