back to home dude

Thrill Rush 2

Thrill Rush 2

về Thrill Rush 2

Và một lần nữa bạn sẽ có 1 chuyến đi cực kỳ thú vị trên chiếc tàu lượn cao tốc này! Nhảy qua và né những chướng ngại vật khác nhau để tồn tại đến cuối lượt chơi! Sử dụng tiền bạn có được để mua thêm những thùng xe và nhân vật mới.