back to home dude

Thor

Thor

về Thor

Hãy giải cứu công chúa bị bắt cóc bởi 1 kẻ xấu. Thor phải dùng búa để đánh bại kẻ thù.