back to home dude

Thổi và phá hủy

Thổi và phá hủy

Về Thổi và phá hủy

Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi Blow & Raze này là phá hủy các tòa nhà! Đặt mìn ở những điểm chiến lược trên tòa nhà và cho mìn nổ. Khi điểm màu xanh da trời rơi dưới điểm màu xanh lá, bạn sẽ lên cấp độ mới!