back to home dude

Thời trang Frenzy

Thời trang Frenzy

về Thời trang Frenzy

bạn có thể xử lý những chú ngựa của khách hàng trong trò chơi cửa hàng thời trang này không? Giúp chúng vui và gửi chúng đến những phần bên phải của cửa hàng để ghi càng nhiều điểm càng tốt!