back to home dude

Thời gian cho nhiều chú mèo hơn

Thời gian cho nhiều chú mèo hơn

về Thời gian cho nhiều chú mèo hơn

Chú mèo này có thể đi xuyên thời gian! Giúp cô thu thập các thức ăn càng nhanh càng tốt nhưng cố gắng không để va chạm với bất kỳ của những bóng ma nào! Những bóng ma sẽ chỉ di chuyển khi bạn di chuyển, vì vậy hãy cẩn thận với các hành động của bạn!