back to home dude

Thổi Bay 1

Thổi Bay 1

về Thổi Bay 1

Loại bỏ tất cả những quả bóng bằng cách đưa từ 3 quả bóng cùng màu trở lên lại gần nhau. Lưu điểm của bạn bằng cách nhấn Submit Score sau khi kết thúc trò chơi.