back to home dude

Thoát viện

Thoát viện

Về Thoát viện

Hãy giúp người đàn ông thoát khỏi bệnh viện đáng sợ này trước nửa đêm bởi vì sẽ có thêm nhiều quái vật xuất hiện.