back to home dude

Thoát ra khỏi nhà máy kẹo

Thoát ra khỏi nhà máy kẹo

về Thoát ra khỏi nhà máy kẹo

Bạn đã co một chuyến đi chơi thú vị trong nhà máy kẹo... Nhưng bây giờ bạn bị lạc. Liệu bạn có thể thấy lối ra?