back to home dude

Thoát Khỏi Văn Phòng 2015

Thoát Khỏi Văn Phòng 2015

Về Thoát Khỏi Văn Phòng 2015

Ôi không! Bạn đã bị mắc kẹt ở văn phòng vào buổi tối thứ sáu. Bạn sẽ làm gì đây? Bạn không thể ở đây suốt cả cuối tuần. Hãy tìm cách thoát ra khỏi đây. Bạn có thể thu thập một vài món đồ, gọi cho ai đó hoặc tìm trên máy tính để xem có manh mối nào không. Chúc bạn may mắn.