back to home dude

Thoát khỏi phòng thí nghiệm

Thoát khỏi phòng thí nghiệm

Về Thoát khỏi phòng thí nghiệm

Bạn bị kẹt trong phòng thí nghiệm. Hãy tìm cửa thoát bằng những món đồ bạn tìm thấy.