back to home dude

Thoát khỏi phòng phạt

Thoát khỏi phòng phạt

về Thoát khỏi phòng phạt

Cố gắng tẩu thoát khỏi lớp học bằng cách sử dụng những vật thể