back to home dude

Thoát khỏi nông trại

Thoát khỏi nông trại

về Thoát khỏi nông trại

Bạn muốn thoát khỏi trang trại ông bà của bạn. Thật không may, bạn không có một chìa khóa và bạn quên nơi họ đã cất. Bằng cách hoàn thành nhiệm vụ khác nhau, bạn sẽ nhận được chìa khóa để trốn thoát.