back to home dude

Thoát khỏi những tay săn ảnh

Thoát khỏi những tay săn ảnh

về Thoát khỏi những tay săn ảnh

Thu thập những ngôi sao và hãy bỏ xa những tay săn ảnh.