back to home dude

Thoát khỏi ngọn núi tuyết

Thoát khỏi ngọn núi tuyết

Về Thoát khỏi ngọn núi tuyết

Máy bay của bạn bị rơi ở đỉnh một ngọn núi tuyết. Tìm kiếm ở xung quanh những đồ vật để có thể giúp bạn sống sót trong hoàn cảnh bất lợi.