back to home dude

Thoát khỏi khối vuông: Chiếc hộp của Harvey

Thoát khỏi khối vuông: Chiếc hộp của Harvey

về Thoát khỏi khối vuông: Chiếc hộp của Harvey

Bạn ở trong một chiếc hộp. Và bạn không thể chỉ mở chiếc hộp này ra. Giờ phải làm sao? Tìm kiếm những manh mối và cố gắng thoát ra sớm nhất có thể. Bạn sẽ cần phải suy nghĩ một chút để thoát ra, nhưng vẫn tốt hơn là phải ở trong chiếc hộp suốt phần đời còn lại. Đúng không?