back to home dude

Thoát khỏi hộp điện thoại

Thoát khỏi hộp điện thoại

Về Thoát khỏi hộp điện thoại

Bạn bị nhốt trong hộp điện thoại công cộng. Hãy dùng các vật dụng tìm thấy để thoát được ra ngoài.