back to home dude

Thoát khỏi bóng tối

Thoát khỏi bóng tối

về Thoát khỏi bóng tối

Bạn bị khóa trong ngôi nhà ma này. Tìm đường thoát và sử dụng những vật thể bạn có thể tìm thấy dọc đường.