back to home dude

Thoát khỏi bóng đen

Thoát khỏi bóng đen

về Thoát khỏi bóng đen

Bạn đang đi dạo trong khu rừng tối. Hãy tìm các dấu hiệu và đồ vật có thể giúp bạn.