back to home dude

Thoát khỏi bóng đêm 1

Thoát khỏi bóng đêm 1

về Thoát khỏi bóng đêm 1

Bóng tối bao trùm quá nhanh xung quanh bạn và bạn đã hoàn toàn bị mất phương hướng. May mắn thay có những manh mối ẩn xung quanh bạn. Bạn có thể tìm thấy chúng? Bạn sẽ xoay sở để về đến đích?