back to home dude

Thoát khỏi Bảo tàng Lịch sử

Thoát khỏi Bảo tàng Lịch sử

Về Thoát khỏi Bảo tàng Lịch sử

Bạn đã bị mắc kẹp trong Bảo tàng Lịch sử này! Tìm kiếm xung quanh và cố gắng giải câu đố bằng cách thu thập đúng những món đồ. Bạn sẽ mất bao lâu để có thể thoát ra?