back to home dude

Thoát khỏi 26

Thoát khỏi 26

về Thoát khỏi 26

Hãy tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Nhìn xung quanh và tìm tất cả những đồ vật bạn có thể sử dụng trong nhiệm vụ của bạn.