back to home dude

Thợ sửa ống nước

Thợ sửa ống nước

Về Thợ sửa ống nước

Nối những ống nước lại với nhau sao cho nước có thể trôi qua đó. Lưu điểm bằng cách nhấp vào nút lưu sau khi chơi xong.