back to home dude

Thợ sắt

Thợ sắt

về Thợ sắt

Kết nối ba hoặc nhiều hơn những quả bóng cùng màu để làm cho chúng biến mất.