back to home dude

Thợ săn Ninja

Thợ săn Ninja

về Thợ săn Ninja

Vào vai một ninja nhanh nhẹn và tô điểm cho khung cảnh xung quanh! Lấy một màu và di chuyển ngang qua các viên bên phải để mở cửa ra. Bạn có thể nhặt tất cả 3 ngôi sao ở từng cấp độ?