back to home dude

Thợ săn Kỷ Jura

Thợ săn Kỷ Jura

về Thợ săn Kỷ Jura

Bạn có biết Công viên Kỷ Jura nổi tiếng? Có ư? Vậy bạn sẽ thích trò chơi này! Bạn đang săn đuổi những chú khủng long và cố gắng đi được càng lâu càng tốt, mà không mất đi nhiên liệu. Bạn có thể làm điều này trong bao lâu? Bằng cách dùng những chú khủng long để giúp bạn. Dùng chúng như một lợi thế của bạn và thu thập tiền mà bạn thấy trên đường đi. Với số tiền này, bạn có thể mua những nâng cấp. Bạn sẽ trở thành Thợ săn Kỷ Jura tiếp theo chứ?