back to home dude

Thợ săn cướp biển

Thợ săn cướp biển

Về Thợ săn cướp biển

Bạn là một thợ săn cướp biển và bạn phải tiêu diệt tất cả cướp biển trong thời gian ngắn nhất.