back to home dude

Thợ ống nước

Thợ ống nước

Về Thợ ống nước

Sửa chữa ống nước bằng cách xoay những cái ống sao cho nước có thể chảy qua chúng đúng giờ.