back to home dude

Thợ mỏ cực tuyệt

Thợ mỏ cực tuyệt

về Thợ mỏ cực tuyệt

Tập hợp vàng và những vật liệu khác. Những hòn đá đen sẽ rất nặng nhưng lại không đáng giá, vì thế đừng nhặt chúng. Sau khi hoàn tất cuộc chơi, bạn có thể tích lũy điểm bằng cách nhấp vào nút lưu điểm.