back to home dude

Thợ May cho Công Chúa Tinh Khiết

Thợ May cho Công Chúa Tinh Khiết

Về Thợ May cho Công Chúa Tinh Khiết

Bạn có thể giúp Bạch Tuyết làm một chiếc đầm mới cho người bạn công chúa của cô ấy được không? Tìm những cây kim, hồ dán, và những vật liệu khác mà bạn sẽ cần trong căn phòng lộn xộn. Hãy dọn dẹp một chút và sau đó bắt đầu làm chiếc đầm!