back to home dude

Thợ làm tóc tiệm công chúa

Thợ làm tóc tiệm công chúa

Về Thợ làm tóc tiệm công chúa

Bạn là trợ lý trong tiệm làm tóc này. Tối nay sẽ có một bữa tiệc lớn và mọi người đều muốn làm tóc thật lộng lẫy