back to home dude

Thần Thoại và Anh Hùng

Thần Thoại và Anh Hùng

Về Thần Thoại và Anh Hùng

Một người hùng thực thụ sẽ không sợ hãi bất kỳ điều gì. Vậy nên hãy cầm lấy thanh kiếm của bạn và bắt đầu cuộc chiến chống lại những con quỷ. Dùng số vàng bạn kiếm được để làm bản thân mạnh mẽ hơn, củng cố sức mạnh và mua các gói nâng cấp. Một đội quân sẽ mạnh hơn chỉ một người hùng đơn độc. Chúc bạn may mắn, chiến binh dũng cảm!