back to home dude

Thần bảo hộ HQ

Thần bảo hộ HQ

Về Thần bảo hộ HQ

Để bảo vệ trại khỏi sự tấn công của kẻ thù, bạn thật sự cần chuẩn bị mọi thứ kĩ càng! Chuẩn bị xe tăng, máy bay và luôn trong trạng thái sẵn sàng, vì kẻ thù có thể tấn công bạn bất cứ lúc nào!