back to home dude

Thiệt hại tài sản 2

Thiệt hại tài sản 2

về Thiệt hại tài sản 2

Chọn robot yêu thích, Stoofa hoặc AK021, và dung vũ khí để tấn công thành phố. Hãy phá huỷ các toà nhà và thu nhặt những thứ rơi xuống đất. Càng về sau kẻ thù càng trở nên mạnh.