back to home dude

Thiết Bị Bức Xạ

Thiết Bị Bức Xạ

Về Thiết Bị Bức Xạ

Hãy tìm ra lối thoát trong mê cung này để đến được căn phòng tiếp theo. Hãy cẩn thận những cái bẫy.