back to home dude

Thiên Hà Pha Lê

Thiên Hà Pha Lê

Về Thiên Hà Pha Lê

Bay qua không gian với con tàu không gian của bạn và bắn những con tàu khác. Thu thập pha lê mà chúng để lại để tạo thành một chuỗi dài phía sau bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không bị bắn hạ!