back to home dude

Thiên đường của địa ngục 2

Thiên đường của địa ngục 2

về Thiên đường của địa ngục 2

Hãy tạo nên một đội quân và tham gia vào đội quân của địa ngục trong trò chơi chiến đấu này. Hãy chọn đòn tấn công hoặc phòng thủ cho từng quân lính hoặc dùng chức năng tấn công tự động. Liệu bạn có thể đánh bại tất cả kẻ thù trước khi đội quân của bạn bị tàn sát.