back to home dude

Thiên đường chết chóc 4

Thiên đường chết chóc 4

về Thiên đường chết chóc 4

Giúp giải cứu loài người! Tận thế sẽ đến, nhưng bạn có thể ngăn điều đó. Bạn cần một mật mã, nhưng mật mã này được giấu trong một phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Hãy chắc chắn bạn vượt qua được phòng thí nghiệm và không để điều gì ngăn cản bạn. Trên đường đi bạn có thể thu thập tiền để bạn có thể nâng cấp những phương tiện của mình. Bạn cũng có thể mua những gói tăng tốc. Hãy bắt đầu nhanh nào, thời gian không có nhiều đâu!