back to home dude

Thị trấn thần tiên

Thị trấn thần tiên

Về Thị trấn thần tiên

Dùng súng để bắn những quả bóng màu! Khi có nhiều hơn 3 quả bóng cùng màu cạnh nhau, chúng sẽ bị loại bỏ khỏi màn hình. Bạn có thể làm tất cả số bóng biến mất trong mỗi màn chơi không?