back to home dude

Thị trấn mới

Thị trấn mới

về Thị trấn mới

Hãy xây dựng thành phố của riêng bạn bằng cách chọn vật ở phía bên phải màn hình và đặt vật vào vị trí bạn muốn.