back to home dude

Thi trấn của những chú chim

Thi trấn của những chú chim

Về Thi trấn của những chú chim

Kết hợp 3 hay nhiều những chú chim cùng màu lại với nhau. Lấy những viên ngọc để ghi nhiểu điểm hơn.