back to home dude

Thí nghiệm

Thí nghiệm

Về Thí nghiệm

Cố gắng để những con quái vật tiết kiệm để thực phẩm của nó. Khi bạn đến được gần với những con quái vật, các bức xạ đang thay đổi để quái vật vượt qua những chướng ngại vật.