back to home dude

ThermoBox

ThermoBox

về ThermoBox

hãy đưa quả bóng đang cháy này đến gần với những chiếc hộp đông đá để làm tan chảy những chiếc hộp này. Những chiếc hộp này khá nhẹ, bạn có thể di chuyển chúng ra xa dễ dàng! Bạn có thể hoàn tất từng cấp độ không nào?