back to home dude

Theo dấu Tuto

Theo dấu Tuto

về Theo dấu Tuto

Giúp hình vuông nhỏ theo dấu Tuto! Dùng chuột để di chuyển và vượt qua các màn chơi đầy thử thách. Bạn có thể thu thập hết các xu để đạt điểm số cao hơn không?