back to home dude

The Wish

The Wish

về The Wish

Hãy thử thực hiện một điều ước và cố gắng hết sức để biến điều ước thành sự thật! Thu nhặt càng nhiều điểm càng tốt và tránh tất cả những đám mây đỏ!