back to home dude

The War Cry: Goblins Attack

The War Cry: Goblins Attack

về The War Cry: Goblins Attack

bảo vệ quốc gia và đánh bại những con yêu tinh! Hãy để cho bà đào vàng và mướn những hiệp sĩ để chiến đấu thay bạn! Sử dụng chiến thuật để đánh bại kẻ thù!