back to home dude

The Utilizer

The Utilizer

Về The Utilizer

Con tàu vũ trụ mà bạn điều khiển có tên là utilizer. Bạn phải bảo vệ hành tinh của mình khỏi những đợt xâm lăng đang tới. Bạn sẽ phải tận dụng chúng. Tập hợp những khối trên sàn và ghép những khối cùng màu lại với nhau. Tiêu diệt những kẻ ngoài hành tinh và tránh những thiên thạch. Chúc bạn may mắn!